הרשמה לאתר

אימוץ קהילות

אימוץ קהילות

אחת המטרות הנעלות ביותר למענן אנו מקיימים את הפורום הדתי לאומי- הארצי היא מטרת יישום הערבות ההדדית בין כל חלקי הציבור הדתי-לאומי בישראל. להשגת מטרה נעלה זו אנו מקיימים פעילות ארצית ועירונית המכונה על ידינו בשם: אימוץ קהילות.

פעילות אימוץ קהילות הינה פעילות חברתית בעלת ערך מוסף לכל הפעילויות החברתיות האחרות אותן אנו מקיימים במסגרת הפורום הדתי לאומי- הארצי. פעילות זו מיושמת באמצעות יצירת קשרי שיתוף פעולה בין חברי הקהילה השונים בפורום, והיא נועדה לצרכי חיזוק קהילות מוחלשות והגברת הפעילות ההתנדבותית בקרב כלל חברי הקהילה למען הקהילה!

שבת הפורום אשקלון

בין יתר פעילויות הפורום בתחום אימוץ קהילות תוכלו למצוא: פעילות התנדבותית באזור מגוריכם למטרות מתן סיוע לקשישים ונזקקים, הגברת פעילויות החסד באזור מגוריכם, יצירת משאבים כלכליים באמצעות אירועי גאלה למען קהילות מוחלשות מקרב הציבור הדתי- לאומי ועוד מגוון נרחב של תחומי פעילות במסגרת מתן סיוע מיידי לכל אדם הנזקק לכך.

כקהילה אזרחית בעלת מודעות גבוהה לחשיבותה של הערבות ההדדית בחיינו, אנחנו בפורום הדתי-לאומי הארצי, מזמינים גם אתכם לקחת חלק בכל פעילויות הפורום בתחום אימוץ הקהילות.

במהלך השנים פרויקט הוכתר כהצלחה ולכן ממשיך ומתפתח לערים נוספות

להלן מספר דוגמאות לחשיבות שיתופי הפעולה :

ועוד שיתופי פעולה אפשרים על פי רצון הקהילות ודרישותיהם נעשת ההתאמה

במהלך השנה נקיים כמה האירועים לאימוץ קהילות שיכללו מפגשים ראשונים להתאמת קהילות