הרשמה לאתר

העצמת נשים

העצמת נשים

כמיזם חברתי השייך לכלל חברי הקהילה הדתית-לאומית בישראל, אנחנו בפורום הדתי לאומי-הארצי, רואים ערך עליון בשילובן של נשות המגזר הדתי-לאומי בעשייה הציבורית. בכל אחד ממוקדי הפעילות שלנו ברחבי הארץ, עומד לרשותכן פורום נשי המיועד לצרכי העצמת הכוח הנשי במקום כל הנוגע למעורבותן הישירה בנעשה בחיי הקהילה. הפורום הנשי שלנו נועד לאפשר לכל אחת ואחת מכן, לקחת חלק פעיל בכל תחומי העשייה בהן פועל הפורום, וכפועל יוצא מכך, להשפיע באופן ישיר על כל הנעשה בעירכן או ביישוביכן.

הפורום הדתי לאומי שייך לכל אחת ואחת מאיתנו!

סופר נני ונויה

במידה וגם בקרבך קיים הרצון לתרום ולהשפיע, אנו מזמינים אותך לקחת חלק פעיל בקהילה נשית יוצרת! קהילה זו מקיימת לאורך כל ימות השנה פעילות חברתית- התנדבותית, והיא חולשת על כל תחומי החיים התואמים את תפיסת עולמך הדתית-לאומית.

הצטרפי עכשיו למאות נשים ברחבי הארץ, שכבר נוטלות חלק יזום בפעילות הענפה שלנו. צרי עימנו קשר מיידי, ואנו נפנה אותך לנציגת הפורום הנשי הפועלת באזור מגורייך.