הרשמה לאתר

קהילת יעקב – רחובות

קהילת יעקב

זמני תפילה:

6.30
17.05
17.50

שיעורי תורה:

דף יומי מדי יום ושיעורים כל יום 20.30-21.30
הרב קופלון , הרב יואל בלונפלד , הרב פישמן נתן (מדי יום ברוטציה ) הרב משה רוט גמרא מסכת

קהילה של צעירי משה"ב השכונה למרגלות הבית כנסתהמקום התחיל כקהילה צעירה והגדל והתפתח איתה ביחד לקהילה שוקקת בהמשך נבנה מתרומות הקהילה ותורמים נדיבים בניהם ..
שמו של הבית כנסת על שם יעקב פרימר זצ"ל ומשפחתו תרמה רבו לבנייתו לפני 10 שנים ,
הקהילה מונה כיום כ 70-150 חברי קהילה מדי שבת ופעילה במשך כל השבוע בשיעורי תורה ופעילויות קהילתיות .